tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Studia podyplomowe Kreowanie marki lidera w administracji publicznej skierowane są do:
 • pracowników administracji publicznej rządowej oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów oraz dla tych, którzy planują zatrudnienie w administracji publicznej.
 • osób, które:
  • pracują w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego
  • pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
  • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
  • planują karierę polityczną w samorządzie
  • pracują w biurach promocji
  • chcą rozwijać kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów
Wymagania:
ukończone studia magisterskie lub licencjackie

Cel studiów podyplomowych:
Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych liderów funkcjonujących w sferze publicznej. Zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami). Zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku.

Praktyczne zapoznanie się z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem. Zapoznanie z najnowszymi trendami. Zdobycie praktycznych kompetencji liderskich. Poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi

Czas trwania studiów: 2 semestry
Forma studiów: online

PROGRAM STUDIÓW>>>